Regulamin

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016.

I. Postanowienia ogólne

 • Właścicielem sklepu jest firma Classic Veneer z siedzibą w Łęgowie przy ul. Spacerowej 17, o numerze NIP 593-101-71-17, REGON 221017848, zwana dalej: „Classic Veneer” „www.classicveneer.pl ” lub „Sklepem Internetowym”.
 • Dane kontaktowe sklepu: telefon 58 325 24 25, e-mail: biuro@cveneer.pl
 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.classicveneer.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski – zwaną dalej „Klientem” lub „Kupującym”.
 • Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w sklepie Classic Veneer bądź poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
 • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do
  nie-konsumentów stanowi inaczej.
 • Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy. 
 • Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane. 
 • Zamówienia poprzez stronę internetową www.classicveneer.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

II. Potwierdzenie zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie poprawnego numeru kontaktowego oraz danych osobowych podczas składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży), procedury rozpatrywania reklamacji oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

III. Formy płatności

 • Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
  • PayU.pl (PŁATNOŚCI.PL) – błyskawiczna wpłata zaraz po zamówieniu towaru (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów). Regulamin serwisu dostępny na stronie internetowej http://www.payu.pl/.
  • PRZY ODBIORZE (ZA POBRANIEM) – Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. 
  • PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY – Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek. 
  • PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE – Zapłata gótówką w sklepie firmowym Classic Veneer mieszczącym się pod adresem ul. Spacerowa 17, 83-031 Łęgowo.
 • W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie. 

IV. Dostawa towaru

 • W sklepie internetowym prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Jeśli są Państwo zainteresowani wysyłką za granice prosimy o kontakt – koszt wysyłki poza granice Polski ustalany jest indywidualnie.
 • Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie: Wysyłka
 • W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 • Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania „Protokołu Reklamacji”.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Classic Veneer. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: Classic Veneer ul. Spacerowa 17, 83-031 Łęgowo / numer faksu: 058 325 24 33 / adres poczty elektronicznej: biuro@classicveneer.pl). 
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Classic Veneer zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostawy zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Classic Veneer), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Classic Veneer została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Classic Veneer może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: Classic Veneer ul. Spacerowa 17, 83-031 Łęgowo w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Classic Veneer. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem. 
 • Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
 • Odstąpienie od umowy jest niemożliwe w przypadku kiedy rzeczy ze względu na swój charakter zostanie po dostarczeniu nierozłącznie połączona z innymi rzeczami. 

VI. Niezgodność towaru z umową

  • Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu
  • W przypadku niezgodności z umową Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpić od umowy lub żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną wymianę na nowy, chyba że wymiana jest niemożliwa lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, bierze się pod uwagę rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
  • Odstąpienie od umowy w przypadku niezgodności towaru z umową jest niemożliwe w przypadku kiedy rzeczy ze względu na swój charakter zostanie nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.