Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom i tym samym dbając o jakość sprzedawanych produktów zmieniliśmy surowiec w produkcji oklein oliwkowych.
Jesteśmy głęboko przekonani że pozwoli nam to na utrzymanie kolorystyki i bardzo dobrej jakości okleiny w kolejnych dostawach.
Naturalną koleją rzeczy jest fakt, że ze wzrostem jakości materiału wiąże się również wzrost cen.

W związku z powyższym od stycznia 2014 ceny na Oliwkę Cordoba OLC X27 , Oliwka Sewilla OLS X26 oraz Oliwka Prima OLP X28 ulegną zmianie.

Oliwka Sewilla Prima Cordoba