Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

unia europejska

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.